Bokdomino!

Jag är helt för alla former av bokskulpturer, bokkonst, papperskonst eller läsfrämjande åtgärder – och när det kombineras såhär då är det bara att ge en stående ovation.

Well done, Seattle Library and friends, well done.

Annons