Bokmässeuppvärmning 2

Inför föredraget om att skriva fantasy på svenska har jag idag svarat på en massa frågor från min förläggare och funderat högt över vad som spelar roll för mig och vad jag tror kan vara intressant för andra att lyssna på. Det är olyckligtvis inte alltid samma sak. Om man betänker att jag är en sådan som kan sitta och fila på en mening i en kvart för att somliga av orden jag använt ger konnotationer som jag inte tänkt mig om man betänker var ordets ursprung i svenska språket, ja då kanske det inte är svårt att se hur andra kan bli lite glasartade i blicken. En författare som tänker som jag är Elizabeth Bear som nyligen gjorde det här inlägget om ordet ‘assassin’ och dess implikationer i en sekundärvärld. Nå, jag har sansat mig lite och pratar om annat än det rent språknördiga.

Kvällen tillbringades dessutom med Cap’n och med förberedelser inför vårt gemensamma föredrag om kick-ass chick-litt fantasy. Vår att-göra-lista för kvällen börjar med ‘Take over the world’ och har som näst sista punkt ‘Finish work on death-ray’. Jag gillar att vi är på samma nivå, jag och chefen.

Annons